Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku

MUTW powstał z inicjatywy i przy dużym wsparciu ówczesnego burmistrza LESZKA WIERUCKIEGO. Pierwsza historyczna inauguracja miała miejsce 5.X. 2010 roku. Uniwersytet przyciągnął 135 członków. Oczekiwań i potrzeb dojrzalszej części myśliborskiego społeczeństwa było wiele. Przełożyły się one na konkretne propozycje uniwersyteckich sekcji.

Zorganizowano lektoraty języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Powstały 3 sekcje informatyki, nadal wysokim uznaniem cieszą się zajęcia z malarstwa, które zapoczątkował TADEUSZ ŚMIŚNIEWICZ, uzdolnieni plastycznie mogą się realizować również na zajęciach rękodzieła artystycznego. Swoich zwolenników ma także sekcja gier logicznych. Prężnie działają słuchacze skupieni wokół zajęć literacko – teatralno – kabaretowych.

Najwięcej osób wybrało zajęcia z ruchem w tle. Dojrzali studenci regularnie uczestniczą w gimnastyce korekcyjno – leczniczej na sali gimnastycznej oraz rekreacyjno – rehabilitacyjnej na basenie, zrzeszeni w sekcji NW spacerują regularnie z kijkami Sporo osób zdecydowało się na zajęcia w grupie tańca terapeutycznego. Obowiązkowe, ciekawe wykłady z różnych dziedzin , co 2 tygodnie, gromadzą około 80 – 90% słuchaczy. Podobnie wyjazdy integracyjne, wycieczki, zabawy i cykliczne imprezy.

Udziałem studentów z MUTW jest sporo sukcesów. Prężny Zarząd, z prezes BOŻENĄ WIERUCKĄ na czele, ciągle planuje, organizuje i czuwa nad całokształtem działalności.

Bez dobrej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy, a przede wszystkim z burmistrzem PIOTREM SOBOLEWSKIM, bez sztabu bardzo pomocnych sympatyków, w tym dyrekcji i instruktorów MYŚLIBORSKIEGO OŚRODKA KULTURY, sponsorów, nieodpłatnie użyczanych pomieszczeń w MOK- u, szkołach, bibliotece praca uniwersytecka nie miałaby ani takiego rozmachu , ani takich osiągnięć.

Maria Prymakowska – Paluch

Skip to content